Tam mətn formasında buradan oxuya bilərsiniz

Kərim Odər

Kərim Odər rus, fransız dillərini sərbəst, fars, alman və ingilis dillərini isə orta dərəcədə bilirdi. Kərim Odər bir müddət Müsavat Partiyası Məclisi sədri, 1959-cu il martın 8-də Müsavat Partiyasının ikinci başqanı Mirzə Bala Məmmədzadənin vəfatından sonra 1959-c ildən 1981-ci ilədək Müsavat Partiyasının başqanı olub. Eyni zamanda Azərbaycan Kültür Dərnəyinin Fəxri Başqanı adını alıb. 1976-cı ildə Azərbaycan Milli Mərkəzinin Başqanı Əbdülvahab Yurdsevərin vəfatından sonra Mərkəz Başqanlığı da Kərim Odərə tapşırılıb.